Onze Missie


Kan het nog korter?

“Wij geloven niet in wonderen, wel in een deugdelijke jaarrekening. De feiten op tafel, er is pensioengeld genoeg, nu uitbetalen “.

Dit is onze missie.


Stichting Verontruste Ouderen (VO)

https://verontrusteouderen.nl    is de website  van Verontruste Ouderen, sinds 2018.

De Stichting Verontruste Ouderen is geïnitieerd door een aantal ouderen die zich zorgen maken over de positie van de huidige en toekomstige ouderen in Nederland. Zij wil fungeren als spreekbuis en “luis in de pels” voor deze doelgroep om zo eerlijke informatie betreffende de onderstaande onderwerpen voor het voetlicht te brengen:

• Pensioen, AOW
• Zorg
• Huisvesting voor senioren
• Mobiliteit  (OV en speciaal vervoer)
• Veiligheid (zowel in als buiten de woning)

VO is onafhankelijk en niet gebonden aan enige politieke partij.

Verontruste Ouderen werkt op landelijk niveau samen met diverse organisaties . VO zoekt actief naar groepen, waaronder Facebook, die met VO willen samenwerken om de doelstelling te bereiken.


https://pensioenleger.nl is ons verborgen wapen. Sterk door vermeerdering en samenwerking.