Financiën


Hier houden wij u periodiek op de hoogte van de stand van de financieën van Pensioenleger. Wij streven naar een paar keer per jaar.

Onze beginbalans is negatief, i.v.m de kosten die wij he bben gemaakt voor het maken van deze site. Dat gaat hopenlijk snel veranderen met uw hulp zodat het echte werk kan beginnen.


Saldo per 2 juni 2020, de oprichtingsdatum, is c.a.  - € 3000,-

Raming Uitgaven:

  • Uitgaven voor instand houden van de site. Geschat op € 1500,-
  • Uitgaven voor acties en communicatie hierover.  Dit kunnen ook projecten zijn die worden uitgevoerd door bevriende oganisaties die actie voeren die voor u en ons belangrijk zijn. Op de website vindt u een aantal organisatie die acties voeren, en/of proces tegen voeren de staat.

Raming Inkomsten:

  • Donaties van leden
  • Bijzondere donaties

De opbrengst door donaties kunnen wij in dit stadium niet ramen. Over een half jaar is daarover meer te zeggen.


Bestuur van Verontruste Ouderen inzake Pensioenleger.


INFORMATIE OVER DONEREN