Zorg & Welzijn

NRC 20 oktober 2020. Voor miljoenen mensen komt pensionkorting nu erg dichtbij


Peter Borgdorff van PFZW zegt het volgende.

".................Alleen goede beleggingsresultaten of een rentestijging kunnen de pensioenverlagingen bij ABP en PFZW nu nog verhinderen. Dat wordt erg spannend, zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff. „Want dit laatste kwartaal is ongekend onzeker, met niet alleen een opleving van het corona virus, maar ook de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.”........

Pensioenen zijn een lange termijn verhaal maar zijn nu steeds afhankelijk van korte termijn oplevingen en dalingen van de beurs. Als Trump raar doet zakt uw pensioen.

Dat wordt in het nieuwe stelsel nog erger.

Maar t/m 2025 zitten we nog met de oude rekenregels en de komende Dijsselbloem kortingen er boven op van 6%. Het ziet er niet naar uit dat de rente gaat stijgen, dus verdere kortingen de komende jaren, die tot tientallen procenten kunnen leiden. Alleen even voor de komende verkiezingen worden de kortingen laag gehouden. U moet natuurlijk wel nog even wel voor de coalitie. PvdA en Groen Links stemmen voordat de forse daling van uw pensioen uitgevoerd kan worden. Maar goed we kunnen het blijven schrijven. U komt toch niet uit uw stoel. Ja straks als het te laat is.

Korten gaat vanaf 01-01-2021 vanaf 104,3 %. Dat zou dus komend jaar 16 % zijn en dan weer en dan weer. Plus Dijsselbloem dus....

Zoals gewoonlijk bagatelliseren de grote kranten het bedrag van de korting om u in slaap te sussen. Wat is nou 15 euro op 700 euro pensioen, toch? Denk echter aan de komende vijf jaren van, zoals het er nu uitziet zo'n 15 % PER JAAR en DAN nog een keer bij de verplichte overgang.

Houdt u de helft van uw nominale pensioen over voordat u in het nieuwe stelsel zit waar u vervolgens nooit meer geïndexeerd gaat worden? Ik weet het niet zeker. Dus ik zal mijn leven drastisch moeten gaan bezuinigen want er komen naast de halvering van mijn inkomen ook flinke lastenverhogingen aan. Als u een huurhuis hebt hoop ik voor u dat u daar kunt blijven wonen.

Even de ABP cijfers van 30 september 2020.

-Beleggingen 463 miljard. Dat is plus 1 ½ miljard. Rendement is 0,3 % hoger

-Verplichtingen 526 ook plus 1 miljard. Rekenrente is gedaald van 0,3 % naar 0,2 %

Het verschil is 63 miljard.

Wil het ABP op 90 % met deze rekensystematiek uitkomen, moeten de verplichtingen op 31 december op 514 miljard staan bij gelijkblijvende waarde van de beleggingen..

Bij gelijkblijvende verplichtingen moeten dan de rendementen met 2,44 % stijgen in de komende 3 maanden.

Een irreeel gebeuren, maar let ook vooral op de consequenties voor na de verkiezingen.

Dit zegt het ABP in een nieuwsbrief vandaag aan haar crediteren (de gepensioneerden.):

"................Kans op pensioenverlaging in 2021

De dekkingsgraad kwam eind september uit op 88,2%

Het 3de kwartaal van een veelbewogen jaar ligt achter ons. Net als in het 2de kwartaal verbeterde de financiële positie van ABP. Daarmee is het slechte 1ste kwartaal als gevolg van de coronacrisis nog niet goedgemaakt. Er was dit kwartaal een positief rendement op de beleggingen. En doordat we met z’n allen minder oud worden dan verwacht, steeg de dekkingsgraad in september naar 88,2%. Met deze dekkingsgraad zou het fonds de pensioenen volgend jaar moeten verlagen. In dit artikel leest u hoe dit kan en wanneer u meer duidelijkheid krijgt hierover.

Waarom is een verlaging van de pensioenen in 2021 een reële mogelijkheid?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat het fonds in kas heeft en het geld dat het fonds nodig heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitbetalen. Binnen de regels van het huidige pensioenstelsel moet de dekkingsgraad een bepaalde hoogte hebben. Normaal gesproken zou de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar 104,2% moeten zijn. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelde die grens naar 90%. Is de dekkingsgraad van ABP op 31 december 2020 lager dan 90%? Dan moeten we de pensioenen verlagen. Eind september was de dekkingsgraad 88,2%. ABP zit dus nog steeds in de ‘gevarenzone’, waardoor het verlagen van de pensioenen in 2021 een reële mogelijkheid is.

Wat betekent dit voor de pensioenen in 2021?

Of er daadwerkelijk moet worden verlaagd, weten we pas begin 2021. In de komende maanden moet blijken hoe de coronacrisis zich wereldwijd ontwikkelt en welke impact hij heeft op de samenleving en economie. Ook de ontwikkeling van de rente is belangrijk. Gaat deze stijgen of dalen? Helaas is dat niet te voorspellen.

Zelf een idee krijgen hoe een verlaging uw pensioen raakt?

ABP heeft een rekenhulp ontwikkeld. Op dit moment zijn de percentages in de rekenhulp nog voorbeelden. ABP weet immers nog niet of het moet verlagen en met hoeveel. De uitkomst is dus een indicatie van wat pensioenverlaging voor u betekent. De uitkomsten kunnen straks hoger of lager uitpakken.

ABP heeft goede rendementen behaald. Waarom is de dekkingsgraad dan nog steeds laag?

In het 3de kwartaal boekte ABP een positief rendement van € 12,1 miljard. In het vorige kwartaal was dat € 31 miljard. Deze 2 kwartalen maken het verlies van het 1ste kwartaal nog niet goed. Het rendement over de eerste 3 kwartalen bedraagt namelijk - € 2,3 miljard.

Mensen worden minder oud dan verwacht

Tegelijkertijd daalde de rekenrente verder in het 3de kwartaal. Normaal gesproken betekent dit dat ABP een groter bedrag in kas moet houden om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dat was dit kwartaal niet het geval. Het bedrag dat ABP nu en in de toekomst moet uitkeren, daalde licht. ABP verwerkte namelijk eenmalig het feit dat de mensen die bij ons pensioen opbouwen of van ons ontvangen minder oud worden dan verwacht. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Die was eind september 88,2%. Voor elke euro aan pensioen die we moeten uitkeren, hebben we op dit moment dus ongeveer 88 cent in kas.

Beslissing over verlagen begin 2021

Het bestuur van ABP neemt in januari 2021 een voorlopig besluit over het verlagen van de pensioenen. Dat doet het bestuur op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2020. Deze animatie toont de belangrijkste momenten rondom het verlagen van de pensioenen.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u dat zo snel mogelijk van ons..................................."

Het gros van de gepensioneerden en werknemers voor hun pensioenopbouw blijven bungelen aan de touwtjes van Koolmees en Knot, die niet te beroerd zijn om te chanteren om hun zin te krijgen. Wat ze willen is zo weinig mogelijk premie en zo'n hoog mogelijk bedrag dat achterblijft in de pensioenpotten voor een door hun te bepalen toekomstige groep van verkrijgers van het geld. Verkrijgers van uw eigen uitgesteld loon waar u op gekort gaat worden en nooit meer een cent rendement van krijgt.


nrc.nl

Voor miljoenen mensen komt pensioenkorting nu erg dichtbij

Uw pensioenfonds:

PFZW

Klik op onderstaande  knop!

WORD LID