PhilipsPensioenakkoord II. Al gelezen wat minister Koolmees met u voor heeft?

Frits Bosch,

‘Minister Koolmees, het loopt niet goed af met onze pensioenen! We komen in de grootst mogelijke problemen!’

Ton Verlind,

Een ding is zeker rond het pensioenakkoord: alles wordt onzeker

Arno Eijgenraam, actuaris,

  • de kans op pensioenkortingen wordt niet weggenomen maar blijft bestaan, de onzekerheid neemt toe.
  • de kans op een volledige indexering wordt kleiner in plaats van groter.

Frits Bosch, schrijver en pensioendeskundige

De Pensioenhervorming is 3x niks

1. beleggingsrisico’s komen bij deelnemers te liggen, zónder compensatie 2. deelnemers krijgen géén eigen pensioenpot met eigendom over ingelegd geld. 3. ‘invaren’ is schier onmogelijke opgave.

Werkgevers zijn blij,  want zij hoeven niet meer bij te plempen met een hogere uitkering als de nood aan de man komt

'De overdracht van de geschatte 60 miljard euro tot 100 miljard naar aanleiding van het beëindigen doorsnee problematiek is de bekende Sigaar uit Eigen Doos: het wordt uit de eigen middelen van het pensioenvermogen betaald. Alstublieft. Dank u wel! Wat een trouvaille van Koolmees, dat we daar niet eerder op gekomen zijn!'

Prof. Erik Lutjens

Het opgebouwd pensioen gebaseerd op een arbeidsverhouding is zonder twijfel als eigendomsrecht aan te merken. Dat wordt beschermd door zowel artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, als artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Beide artikelen bieden de zelfde mate van bescherming.


Klik op onderstaande  knop!

WORD LID


Uw Pensioenfonds:

PHILIPS

Aktueel nieuws

Terug naar een waardevast pensioen

2020 11 19 Terug naar een waardevast pensioen   Rob de Brouwer en Peter Pex   Vanaf 2008 hebben de meeste gepensioneerden geen indexatie...


LIEGEN ALSOF HET GEDRUKT STAAT

Voorschoten 30.11.2021 Waarde leden van de Tweede Kamer, 2021 11 30 LIEGEN ALSOF HET GEDRUKT STAAT? “Nu pensioenen indexeren is greep in de...


2021 11 12 NRC De Europese Commissie verwijdert op grote schaal correspondentie De Europese Commissie verwijdert op grote schaal...


Stichting Sociale Christendemocratie organiseerde een discussiemiddag in Apeldoorn, met vier gerenommeerde pensioendeskundigen. Als slot een...


Attentie. Dit is een zeer belangwekkend artikel: Haal de pensioenen weer weg bij de Nederlandse Bank   KBO-Brabant heeft het vanochtend ook...