Stemwijzer PENSIOEN & PARTIJ '21PENSIOEN & PARTIJ '21

De PENSIOEN_ Thermometer voor gepensioneerden

Hier vindt u de gezichten van partijen die uw pensioentoekomst in maart '21 gaan bepalen, met de belangrijkste standpunten van de grotere partijen


Voor meer informatie zie Toelichting Pensioen&Partij'21

Het is te gek voor woorden!

Wie er voor kiest om zijn ingehouden pensioendeel door uitgesteld indexeren alsnog te ontvangen, zal de straat op moeten. Een stem op de PVV biedt nog enige kans. Of misschien 50Plus.

Met tomaten, meel, blokkades, of ander geschut. Wat let u? Toeslagen-slachtoffers én gepensioneerden worden door regering en grote partijen bij het oud vuil gezet.

Oud worden is Uit.


Liggend_logo_jpeg.jpg
Logo jpeg

D'66

*D66 voert het Pensioenakkoord II onverkort uit. Dat leidt tot halvering van uw pensioenuitkering

* Dus tegen het  herstellen van 17 jaar indexeringsachterstand.

*D66 wil zich niet verdiepen in pensioenberekeningen van deskundigen, die uitwijzen dat aanwezige  pensioenbuffers zeer lang toereikend zijn. D66 koestert haar eigen deskundige Wouter Koolmees.

*Wil het mogelijk maken om hypothecair te lenen, ook nadat mensen al met pensioen zijn gegaan, zodat gepensioneerden de waarde van hun huis kunnen gebruiken. Dit is serieus een vooruitstrevend idee, dat direct uitgevoerd moet worden. Welke partij kan hier tegen zijn?

CDA

*Is voor  Pensioenakkoord II, dat leidt tot halvering van uw pensioenuitkering. Wil een nieuw stelsel

* Dus tegen het  herstellen van 17 jaar indexeringsachterstand.

*CDA wil evenmin  kennis nemen van pensioenberekeningen die uitwijzen dat de aanwezige  pensioenbuffers zeer lang toereikend zijn.

*Een paar dooddoeners. Wil een eerlijk houdbaar pensioenstelsel. Wie gelooft dit? Nog één: een solidair en houdbaar pensioenstelsel. Hoezeer kun je in je eigen fabels geloven? Het woord solidair past niet bij deze christelijke partij.


Groen Links

*Zegt niets over voor  Pensioenakkoord II. Deze partij is gewoon voor dit akkoord dat  leidt tot halvering van uw pensioenuitkering

*Dus tegen het  herstellen van 17 jaar indexeringsachterstand.

*De Partij negeert in ieder geval andere pensioenberekeningen die uitwijzen dat aanwezige  pensioenbuffers zeer lang toereikend zijn.

* Groen Links heeft sympathieke ideeën voor minderheidsgroepen.

*De complexe redeneringen van de Haan (interview met Kockelman geven geen houvast voor een gemiddelde stemmer. Kop nog staart.

50Plus

*Is voor  Pensioenakkoord II, dat leidt tot halvering van pensioenuitkering.

*Wil na 10 jaar van niet indexeren opnieuw wel weer gaan indexeren. Positief.

* Dus tegen het  herstellen van 10 jaar indexeringsachterstand. Tien jaar? Oudere gepensioneerden ondergingen al 17 jaar zonder indexatie!

*Partij noteert het feit dat pensioenen al 20% aan koopkracht hebben verloren. Bij heel veel ouderen staat het water dan ook aan de lippen.

*Wil herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie. Wat betekent onnodig?

*Onnavolgbare  redeneringen van den Haan in intervieuw met Kockelman.

VVD

*Is voor  Pensioenakkoord II, dat leidt tot halvering van uw pensioenuitkering

* In het verkiezingsprogramma wordt het woord pensioen één keer genoemd: 'Er is veel achterstallig onderhoud verricht op de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel en de stabiliteit van banken. Dat is alles.

Deze partij laat een spoor van vernieling achter vanwege haar 10 jaar gevoerde pensioenbeleid. VVD is dus tegen achterstallige uitbetaling van  17 jaar door niet te indexeren.

*VVD wil zich niet verdiepen in pensioenberekeningen van deskundigen die uitwijzen dat aanwezige  pensioenbuffers zeer lang toereikend zijn.

PVV

*Is tegen  Pensioenakkoord II, tegen INVAREN, vóór goed pensioen met aanpassingen.

*Wil nu indexeren van pensioenuitkering en wil de rekenrente van tafel

*In het PVV verkiezingsprogramma wordt het woord Pensioen vaak genoemd, het meest van alle programma's, maar de PVV zegt niets over teruggeven van pensioengeld dat is ingehouden. En dat dé oorzaak is van de inkomensval van gepensioneerden.

* PVV wordt door andere partijen in de Kamer buitengesloten. Het grote aantal stemmers op deze partij wordt op deze manier hun stemrecht onthouden. Voor de gepensioneerden onder hen betekent dit dat de toegang naar beleidsverandering, ten gunste van hun pensioen, wordt geboycot. Dat is, op z’n zachtst gezegd, ondemocratisch.

* voor deze partij het voordeel van de twijfel?


SP

*SP zegt: "Er moet een nieuw pensioenakkoord worden gesloten, zodat de pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen". Dus Pensioenakkoord II uitvoeren.

* Dus tegen het  herstellen van 17 jaar indexeringsachterstand.

*PSP Lijkt geen kennis te hebben van pensioenberekeningen die uitwijzen dat de aanwezige  pensioenbuffers zeer lang toereikend zijn. Dit lijkt sprekend  op de tien jaar te late herkenning van misstanden met de toeslagen. Wij hadden het niet in de gaten, feiten weggelakt.

* Tot slot een cadeau, WAO moet minmaal een kwart omhoog. Deze wens, zonder er echter bij te vertellen dat de gepensioneerden er hierdoor, via belastingheffing er flink op achteruit gaan. Deze mededeling verhult dus het slechte nieuws!Christen Unie

*Is voor  Pensioenakkoord II, dat leidt tot halvering van pensioenuitkering. Ook hier pleit het programma voor een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel. Let hier op het woord eerlijk, ofwel NB na 16 jaar kortingen

* CU is dus tegen het  herstellen van 17 jaar indexeringsachterstand.

*De partij wil een soepele overgang. CDA-lid, de heer Omtzigt, sprak in een interview zijn angst uit  voor revolutie. Dat is een wat andere inschatting.


PvdA

* De partij zegt: "Alle werkenden kunnen rekenen op hulp bij pech en op een fatsoenlijk Pensioen". Wie deze kreet niet begrijpt is volstrekt normaal.

* PvdA zegt niets over Pensioenakkoord II. Voor PvdA gepensioneerden betekent dit geen kans op herstel van hun uitkeringsachterstand. Evenmin voor andere gepensioneerden
SGP

*Deze partij heeft heel veel woorden nodig om uit te leggen wat zij bedoelt.  "Voor een solide stelsel is herziening nodig, en een eerlijke verdeling tussen  generaties". Dat betekent dus INVAREN.

*Gouden bergen beloofd, het kon niet op". En dan durven stellen "dat het vertrouwen van veel mensen is geschaad".

*Verrassend  en hoopvol is het volgende. "Er wordt niet langer herverdeeld tussen generaties, via doorsnee systematiek. De generatie die hier wel de kosten heeft betaalt, zonder aan de baten toegekomen te zijn, zal tegemoet gekomen moeten worden".

Dat lijkt enigszins op uitkeren van wat in de afgelopen jaren is ingehouden. Om te onthouden!


FvD

* FvD wil korten van pensioenen deels compenseren door verhogen van de AOW. Een onzalig idee. Het zaait mist over het totaal aan kortingen die zijn ingehouden.

*Een zinnig voorstel: "Veel Nederlanders hebben via hun arbeidcontract een pensioen opgebouwd dat wordt beheerd door werkgevers en vakbonden - het pensioen wordt  beheerd door sociale partners. De meeste verplichte deelnemers in een pensioenfonds zijn niet eens  lid van een vakbond".

*"Nederlandse pensioenfondsen moeten beter bestuurd worden. Niet door vakbonden".

* "De  premie wordt steeds minder belangrijk dan het rendement dat behaald wordt op de hele pot aan beleggingen".

* FvD wil de rentedaling t.g.v. beleid van de ECB ( Europa) inzake rekenrente tegengaan om de koopkracht van Nederlandse ouderen te vergroten.