Pensioen thermometer '22Coalitie '22

De PENSIOEN_ Thermometer voor gepensioneerden

Hier vindt u de gezichten van partijen die uw pensioentoekomst in september '22 gaan bepalen, met de belangrijkste standpunten van de grotere partijen en groeipartij BBB.

NB: de recente standpunten nog in bewerking!Het is te gek voor woorden!

Wie er voor kiest om zijn ingehouden pensioendeel door uitgesteld indexeren alsnog te ontvangen, zal de straat op moeten.

Met tomaten, meel, blokkades, of ander geschut. Wat let u? Toeslagen-slachtoffers én gepensioneerden worden door regering en grote partijen bij de vuinisbak gezet.

Oud worden is Uit.


D'66

*D66 voert het Pensioenakkoord II onverkort uit. Dat leidt tot halvering van uw pensioenuitkering

* Dus tegen het  herstellen van 17 jaar indexeringsachterstand.

*D66 wil zich niet verdiepen in pensioenberekeningen van deskundigen, die uitwijzen dat aanwezige  pensioenbuffers zeer lang toereikend zijn. D66 koestert haar eigen 'deskundigen' die CO2 als nieuw dogma hebben omarmd


CDA

*Is voor  Pensioenakkoord II, dat leidt tot halvering van uw pensioenuitkering.

* Dus tegen het  herstellen van 17 jaar indexeringsachterstand.

*CDA wil evenmin  kennis nemen van pensioenberekeningen die uitwijzen dat de aanwezige  pensioenbuffers zeer lang toereikend zijn.

*Een paar dooddoeners. Wil een eerlijk houdbaar pensioenstelsel. Wie gelooft dit? Nog één: een solidair en houdbaar pensioenstelsel. Hoezeer kun je in je eigen fabels geloven? Het woord solidair past niet bij deze christelijke partij.

Maar het rommelt bij de ouderen, gelet op de brief die Jan Volkers onlangs schreef aan CDA voorzitter Han Huibers. Een kleine troost, maar we heel duidelijk.


Groen Links

*Zegt niets over voor  Pensioenakkoord II. Deze partij is gewoon voor dit akkoord dat  leidt tot halvering van uw pensioenuitkering

*Dus tegen het  actief herstellen van de indexeringsachterstand.

*De Partij negeert in ieder geval andere pensioenberekeningen die uitwijzen dat aanwezige  pensioenbuffers zeer lang toereikend zijn.

* Groen Links heeft sympathieke ideeën voor minderheidsgroepen.

50Plus

*Is voor  Pensioenakkoord II, dat leidt tot halvering van pensioenuitkering.

*Wil na 10 jaar van niet indexeren opnieuw wel weer gaan indexeren. Positief.

* Dus tegen het  herstellen van 10 jaar indexeringsachterstand. Tien jaar? Oudere gepensioneerden ondergingen al 17 jaar zonder indexatie!

*Partij noteert het feit dat pensioenen al 20% aan koopkracht hebben verloren. Bij heel veel ouderen staat het water dan ook aan de lippen.

*Wil herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie. Onnodig? Het tegenhouden van indexatie was compleet onnodig, vanaf het moment  dat het is begonnen. Als gevolg hiervan is het pensioenvermogen twee tot drie maal gegroeid. En wordt het nu een pluktuin voor pensioen verstrekkers.


VVD

*Is voor  Pensioenakkoord II, dat leidt tot halvering van uw pensioenuitkering

* In het verkiezingsprogramma wordt het woord pensioen één keer genoemd: 'Er is veel achterstallig onderhoud verricht op de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel en de stabiliteit van banken. Dat is alles.

Deze partij laat een spoor van vernieling achter vanwege haar 10 jaar gevoerde pensioenbeleid. VVD is dus tegen achterstallige uitbetaling van  17 jaar door niet te indexeren.

Er is gelukkig een stemmingswijziging bij de ouderen van de VVD zichtbaar, die zorgen maken over de aanstaande invoering van de nieuwe pensioenwet. Net als bij CDA ouderen.

PVV

*Is tegen  Pensioenakkoord II, tegen INVAREN, vóór goed pensioen met aanpassingen.

*Wil nu indexeren van pensioenuitkering en wil de rekenrente van tafel

*In het PVV verkiezingsprogramma wordt het woord Pensioen vaak genoemd, het meest van alle programma's, maar de PVV zegt niets over teruggeven van pensioengeld dat is ingehouden. En dat dé oorzaak is van de inkomensval van gepensioneerden.

* PVV wordt door andere partijen in de Kamer buitengesloten. Het grote aantal stemmers op deze partij wordt op deze manier hun stemrecht onthouden. Voor de gepensioneerden onder hen betekent dit dat de toegang naar beleidsverandering, ten gunste van hun pensioen, wordt geboycot. Dat is, op z’n zachtst gezegd, ondemocratisch.SP

De SP lijkt een koerswijziging te hebben ingezet.  Het geluid van Bart van Kent.  Op 17 september wordt een wordt een manifestatie op de Koekamp in den Haag georganiseerd tegen uitholling van pensioen en koopkracht.

De stapel portefeuilles van minster Schouten, met recent de toevoeging van Landbouw, wordt het bewijs genoemd dat er sprake is van haar wegkijken van de grote problemen.Christen Unie

*Is voor  Pensioenakkoord II, dat leidt tot halvering van pensioenuitkering. Ook hier pleit het programma voor een eerlijk en houdbaar pensioenstelsel. Let hier op het woord eerlijk, ofwel NB na 16 jaar kortingen

De Christen Unie steunt vooralsnog de wijziging van pensioenwet. In het verlengde van de Koninklijke Boodschap : "En hiermee bevelen Wij U in Godes heilige bescherming." Willem-Alexander

Tot verdriet van de gepensioneerden.


PvdA

* De partij zegt: "Alle werkenden kunnen rekenen op hulp bij pech en op een fatsoenlijk pensioen".  Werkenden zijn degenen die nog premie inleggen. De niet meer werkenden worden niet eens meer bedankt voor hun inzet voor de opbouw van het land vanaf 1945

* PvdA zegt niets over Pensioenakkoord II. Voor gepensioneerden betekent dit geen kans op herstel van hun uitkeringsachterstand.

SGP

*Deze partij heeft heel veel woorden nodig om uit te leggen wat zij bedoelt.  "Voor een solide stelsel is herziening nodig, en een eerlijke verdeling tussen  generaties". Dat betekent dus INVAREN.

*Gouden bergen beloofd, het kan niet op". En dan durven stellen "dat het vertrouwen van veel mensen is geschaad".

*Verrassend  en hoopvol is het volgende. "Er wordt niet langer herverdeeld tussen generaties, via doorsnee systematiek. De generatie die hier wel de kosten heeft betaalt, zonder aan de baten toegekomen te zijn, zal tegemoet gekomen moeten worden".

Eerst zien en dan geloven.


FvD

* FvD wil korten van pensioenen deels compenseren door verhogen van de AOW.  Een onzalig idee. Het zaait mist over het totaal aan kortingen die zijn ingehouden.

*Een goede constatering: "Veel Nederlanders hebben via hun arbeidcontract een pensioen opgebouwd dat wordt beheerd door werkgevers en vakbonden - het pensioen wordt  beheerd door sociale partners. De meeste verplichte deelnemers in een pensioenfonds zijn niet eens  lid van een vakbond".

*"Nederlandse pensioenfondsen moeten beter bestuurd worden. Niet door vakbonden".

* "De  premie wordt steeds minder belangrijk dan het rendement dat behaald wordt op de hele pot aan beleggingen".

* FvD wil de rentedaling t.g.v. beleid van de ECB ( Europa) inzake rekenrente tegengaan om de koopkracht van Nederlandse ouderen te vergroten.

Jammer dat de voorzitter van FvD uitdraagt sympathie te hebben voor Poetin, die oorlog voert. Die naast het menselijk leed een enorme inflatie tot gevolg heeft, waarvan het eind niet in zicht is.


BoerBurgerBeweging

De betekenis van Boer is voldoende bekend. Maar hoe staat het met de Burger in de plannen van BBB? Wie duidelijkheid over het standpunt over de nieuwe pensioenwet zoekt zal het moeten doen met de uitkomst van 12 september. Met de de keuze die mw. van der Plas zal maken. Want op de website van BBB worden vooral heel veel vragen aan de regering gesteld over de Nieuwe Pensioenwet. Bedenkingen maar geen duidelijkheid. En dat is rijkelijk laat nu op 12 september minister Carola Schouten de concept wet er door wil drukken.

Vooralsnog stelt het "Boer" in de naam van de Beweging weinig voor. Geen koers waar gepensioneerden in Nederland iets van kunnen verwachten. Veel vragen van Caroline van der Plas maar geen krachtige stellingname nu het er op aan komt. Zij zou moeten kijken naar de voorspelling van Eerste Kamerlid van Rooijen die nauwkeurig laat zien wat er staat te gebeuren als het lekke schip van de Burger door vaart.

Maar ziet!

BoerBurgerBeweging op draait naar goede richting