mei 2021

De boodschap van het CDA op 29 mei in Trouw

In Trouw kondigt Marnix van Rij aan dat er een nieuw verhaallijn komt op de belangrijkste thema´s. Dit is de uitwerking van derde opdracht die de interim-partijvoorzitter kreeg bij zijn start en die gaat over het bewaken van het CDA-gedachtegoed. ¨De vraag leeft waar het CDA precies voor staat. En dat begrijp ik. We hebben in korte tijd zes documenten gepresenteerd: het visierapport ‘Zij aan Zij’, het verkiezingsprogramma en de doorrekening ervan, het boek van Omtzigt, een plan van Wopke Hoekstra voor het herstel van de economie en een boekje van Ferd Grapperhaus. Schrijven kunnen we. Maar de kiezer denkt: wat is nou de boodschap van het CDA? En wat zijn hun oplossingen? Er moet een nieuwe verhaallijn komen op onze kernthema’s. En daarvoor moeten fractie, het Wetenschappelijk Instituut en de partij gelijk optrekken. Maandagavond zal in de verenigingsraad oud-topambtenaar Richard van Zwol worden aangesteld, om dit verhaal te gaan schrijven in pakweg 15 pagina’s.¨