juni 2020

Koolmees, hoe lang nog?

“Volstrekt oneens met de top van FN V, die doordendert zonder zich iets aan te trekken van leden en kaderleden. Het actiecomité vindt het bestaande pensioenstelsel prima”.

Dat is de mening van Jan Ilsink. Hij is FNV-lid, één van de weinige Nederlanders die de door Koolmees veroorzaakte ondergang van een goed pensionstelsel van dichtbij ziet aankomen. Zijn vakbondgenoten van de Ledenraad stemden op 12 juni het Pensioenakkoord II niet af. Een uitstel van twee weken zal op 4 juli uitsluitsel moeten geven. Erop of eronder.

Erop betekent geen Pensioenakkoord, Koolmees terug naar AF, met de dood in. Dat zo mooi zijn, want de oude situatie, het bestaande pensioenstelsel is altijd nog minder slecht dan het voorgestelde nieuwe stelsel.

Eraf betekent in dit geval een afgang voor de miljoenen gepensioneerden, die moeten toezien hoe één bewindsman hun pensioenpremie en rendement opzuigt met een grote windhoos, die het elders deponeert. De brokstukken van Pensioenakkoord II

Ondanks bezwerende uitleg van Koolmees, die bol staat van vaagheden, zoals blijkt uit analyses van veel pensiondeskundigen.Pensioenfonds ABP: ’Kortingen dreigen in 2021’

Telegraaf 23 juni 2020  Door Maria van Loosdrecht

Den Haag - Ondanks de verlaging van de drempel om pensioenen te korten zegt ABP, pensioenfonds van overheid en onderwijs, dat het nog steeds in „de gevarenzone” voor kortingen in 2021 zit.

Wegens de coronacrisis afgesproken dat pensioenfondsen niet hoeven te korten als ze per beloofde euro aan pensioen minimaal 90 cent in kas hebben. Normaal gesproken moet dat 1 euro zijn.

Zelfs met de nieuwe grens weet het ABP niet of het het wel gaat redden. „Op dit moment verkeert ABP nog in de gevarenzone en is de kans op pensioenverlaging in 2021 reëel. We zullen eind van dit jaar de balans op moeten maken”, zegt ABP tegen ANP.