AANVALLEN

Onze mascotte is de HONINGBIJ,

die voedsel verzamelt voor morgen,

onmisbaar is voor het ecosysteem,

die georganiseerd samenwerkt,

en steekt als het nodig is!
Pensioenleger is een met Verontruste Ouderen verbonden website, die is ingericht om gepensioneerden met elkaar in contact te brengen. Het verzamelen van adres- en e-mail gegevens van gepensioneerden, biedt de mogelijkheid om samen in actie te komen met gepensioneerden van uw eigen pensioenfonds. Ook van andere pensioenfondsen.

Via mailing kunnen wij u oproepen tot actie.


Treedt uit de anonimiteit en laat zien dat gepensioneerden met velen zijn. Zonder dat bent u niemand.

Zorg dat uw actie indruk maakt. Eendracht maakt macht.


De gepensioneerde is het gesjor met zijn pensioenuitkering méér dan zat!

Profilering rond verkiezingstijd is belangrijk. Overval de stembus met uw stem.


Wij vragen u, WORD LID


Pensioenakkoord II. Al gelezen wat minister Koolmees met u voor heeft?

Frits Bosch,

‘Minister Koolmees, het loopt niet goed af met onze pensioenen! We komen in de grootst mogelijke problemen!’

Ton Verlind,

Een ding is zeker rond het pensioenakkoord: alles wordt onzeker

Arno Eijgenraam, actuaris,

  • de kans op pensioenkortingen wordt niet weggenomen maar blijft bestaan, de onzekerheid neemt toe.
  • de kans op een volledige indexering wordt kleiner in plaats van groter.

‘De enige doelstelling die het pensioenakkoord waarmaakt is dat het pensioen onzekerder wordt”.

Frits Bosch, schrijver en pensioendeskundige

De Pensioenhervorming is 3x niks

1. beleggingsrisico’s komen bij deelnemers te liggen, zónder compensatie 2. deelnemers krijgen géén eigen pensioenpot met eigendom over ingelegd geld. 3. ‘invaren’ is schier onmogelijke opgave.

Werkgevers zijn blij,  want zij hoeven niet meer bij te plempen met een hogere uitkering als de nood aan de man komt

'De overdracht van de geschatte 60 miljard euro tot 100 miljard naar aanleiding van het beëindigen doorsnee problematiek is de bekende Sigaar uit Eigen Doos: het wordt uit de eigen middelen van het pensioenvermogen betaald. Alstublieft. Dank u wel! Wat een trouvaille van Koolmees, dat we daar niet eerder op gekomen zijn!'

Prof. Erik Lutjens

Het opgebouwd pensioen gebaseerd op een arbeidsverhouding is zonder twijfel als eigendomsrecht aan te merken. Dat wordt beschermd door zowel artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, als artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Beide artikelen bieden de zelfde mate van bescherming.


Bijen.jpg
De Honingbij

Pensioen nieuws

Gisteren kwamen de lidorganisaties van de Koepel Gepensioneerden bijeen in een extra Algemene Vergadering. Die was nodig nu het onlangs...