Pensioen nieuws

SAMEN MET ANDERE ORGANISATIES

Pensioenleger verenigt de gepensioneerden van ieder pensioenfonds en geeft de gepensioneerden van verschillende pensioenfondsgroepen een werktuig om samen te kunnen werken. Een honingbij kan steken als het moet. Wel even inschrijven, anders bent u onvindbaar.

Klik op de BLAUWE TEKST, onder elke link vindt u meer informatie.

Stichting Verontruste Ouderen is een actiegroep die zich boos maakt over de ondergraving van de positie van ouderen in Nederland.  Pensioenleger is haar nieuwste wapen in de strijd om die postie te versterken.

Stichting Pensioenbehoud en KBO Brabant dagvaarden de Nederlandse Staat omdat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese regels, waardoor indexeren al jaren achterwege blijft.

Pensioenbelangen (NBP) heeft contact met diverse instellingen van de Europese Commissie om de afwijking van de Nederlandse rekenregels met die van de Europese Pensioenrichtlijn te bespreken en daarmee actie te ondernemen.

Samen voor een eerlijk pensioen Een groep van zeven organisaties bundelt sinds kort de krachten om het pensioenbeleid van de Overheid te lijf te gaan. Dit is welkom nieuws in dit medium van Pensioenleger. De zeven roepen op tot samenwerking en vragen een petitie te tekenen. Maar daar zal het niet bij blijven. 

Dappere Solisten voeren op eigen kracht, of in klein verband, strijd met pensioenfondsen of met de Staat. Zoals: Wouter Verwoerd, Frits Schuurmans, Rob de Brouwer, Jur Bezema, Bernard van Praag, Jan Perton, en anderen, die allen op eigen wijze Overheid en Pensioenfondsbesturen  belagen met hun deskundig commentaar en bevlogen oproepen. Zij ervaren helaas één gemeenschappelijk probleem: de Overheid en Kabinet kunnen en willen niet luisteren.

In Facebook profileren zich diverse groepen rond de pensioendiscussie en wordt  geprobeerd met actiegroepen veranderingen tot stand te brengen. Is samenwerking met Pensioenleger denkbaar? Natuurlijk! De roep om samenwerking wordt thans bij veel organisaties gehoord.


NIEUWSBRIEVEN

VERONTRUSTE OUDEREN

2020 11 18

2020 07 04

2020 06 16

2020 05 04

2020 04 15

2020 03 26

2020 02 17

2019 11 27 2

2019 10 12

tik op datum voor downloaden