Druk om te indexeren neemt toe

2021 10 06 Druk om te indexeren neemt toe

John Kerstens -  Vz De Koepel - Pensioentoekomst

 

Onder druk wordt alles vloeibaar, zeker ook in de politiek.

Omdat partijen bij het pensioenakkoord daar niet uit zichzelf veel werk van maakten, hebben de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties flink wat druk uitgeoefend om te zorgen dat pensioenen niet pas in 2026 of 2027 kunnen worden geïndexeerd maar zo snel als mogelijk. Druk in het overleg met minister, vakbonden en werkgevers. Druk in de media. Druk richting politieke partijen.

Dat leidt ertoe dat partijen die het akkoord sloten nu gaan schuiven. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de minister werd opgedragen snel helderheid te verschaffen over indexatie per volgend jaar (dus niet ergens ‘in het volgende jaar’). Gisteren gaf staatssecretaris Wiersma (die minister Koolmees verving) bij het vragenuur maar liefst vier keer aan dat het kabinet bereid is (desnoods met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari aanstaande indexatie makkelijker mogelijk te maken.

Dat moet dan wel als onderdeel van het pakket waarin de wetgeving die uit het pensioenakkoord voortvloeit wordt geaccordeerd. Logisch vanuit minister, vakbonden en werkgevers die het akkoord niet uit hun handen willen laten vallen. Maar wel een soort koppelverkoop. En daar kan geen sprake van zijn als niet eerst aan andere belangrijke eisen van seniorenorganisaties wordt voldaan: de garantie dat straks eerlijk wordt overgestoken naar het eventuele nieuwe pensioenstelsel bijvoorbeeld. Een oversteek waarbij rekening wordt gehouden met zaken als onder meer het in het verleden in pensioenfondsen van ‘oud naar jong’ gevloeide vermogen en de daarmee verband houdende indexatie-achterstand. Bovendien moet de nu gedane ‘belofte’ wel meer zijn dan een ‘papieren toezegging’.

In het volgende week geplande overleg zullen we de druk dan ook nog wat verder opvoeren: ‘boter bij de vis’.

Overigens werd in de Tweede Kamer opnieuw duidelijk dat een grote meerderheid niet te porren is voor de vaak gehoorde oplossing ‘verander de rekenrente even en het lost zich vanzelf op.’ Zowel de meeste politieke partijen als kabinet, vakbonden en werkgevers vinden die oplossing ‘te kort door de bocht’.

Wordt vervolgd!

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen