Doneren

    Toelichting inschrijven en doneren bij Pensioenleger

Wie zich inschrijft als deelnemer, draagt bij aan de groei van het Pensioenleger. En oefent zelf druk uit, die zo broodnodig is om te winnen van de manipulerende overheid, in haar  ondemocratisch samenspel met sociale partners.  Mensen die druk doende zijn onder de vlag van Pensioenakkoord II, uw pensioenspaarpot in een politiek damspel, naar willekeur in te zetten. Halvering van het aan u  toegezegd pensioen is aanstaande! Maar het is nog niet te laat. De messen worden geslepen.

Doel is dat u zich inschrijft als deelnemer. U bent deelnemer, zolang u een jaarlijkse donatie doet. In dat gevel bent u met uw gegevens ingeschreven bij de naam van uw eigen pensioenfonds. Via die naamlijsten communiceren wij met u, over acties. Acties zijn hard nodig om uw pensioenfonds te beïnvloeden en eveneens om de politiek te bewerken nu de regering vast besloten lijkt Pensioenakkoord II uit te voeren.

Voor doneren vragen wij een bescheiden bedrag, méér mag altijd. Op die wijze kunnen wij met inkomsten de acties steunen en deze site in de lucht houden.

Via periodieke info houden wij u op de hoogte hoeveel geld er binnen komt en wat is uitgegeven.

Pensioenleger wordt in hoofdzaak gerund door vrijwilligers.

Wij zoeken samenwerking met andere pensioenorganisaties. Er zijn inmiddels al diverse juridische procedures tegen de overheid en pensioenfondsbesturen gestart. Die procedures gaan lang duren en veel geld kosten is. Volhouden is beslist noodzakelijk. Wij sluiten niet uit, dat ook wij namens een groep gepensioneerden moeten procederen tegen een pensioenfonds.

Voor het uitvoeren van voorgenomen acties kunnen wij de deelnemers uitnodigen die bij Pensioenleger staan ingeschreven.

Wie geen deelnemer wil worden, maar toch een donatie wil overmaken kan dit doen naar rekeningnummer  NL27 INGB 0009 1629 30  t.n.v. Pensioenleger inzake Verontruste Ouderen, met vermelding Donatie Pensioenleger.


Donatie € 10,-

Donatie € 15,-

Donatie € 25,-

WORD LID en DONEER


Wij sturen u volgend jaar een verzoek opnieuw te doneren .

Wij bewaren uw gegevens zolang  dit voor ons zinvol is. Als u dat vraagt  zullen wij uw gegevens verwijderen.

Het grootste deel van de uitgaven zal betrekking hebben op kosten voor acties, overeenkomstigt onze doelstelling.


Andere producten.

In voorkomende gevallen kunnen wij producten, verstrekken en verzenden die de kennis en daarmee weerbaarheid van gepensioneerden kunnen vergroten.  De kosten hiervan kunnen wij o.a. via de website in rekening brengen.