De nieuwe pensioenwet pakt niet goed uit voor gepensioneerden, waarschuwen Arie van Alphen en Rob de Brouwer. © Hollandse Hoogte / ANP XTRA

‘Nieuwe pensioenwet is een historische fout’

OPINIEDe Eerste Kamer behandelt volgende week de nieuwe pensioenwet. Volgens Arie van Alphen, voorzitter van seniorenorganisatie KBO Gelderland en pensioenadviseur Rob de Brouwer is de wet een kardinale fout. ‘We gaan naar een stelsel waarin we feitelijk deelnemen in een beleggingsfonds.’

Arie van Alphen en Rob de Brouwer 14-01-23, 10:00 Laatste update: 14-01-23, 11:30

Het zou een historische fout zijn als de Eerste Kamer zou instemmen met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die ons bestaande pensioenstelsel volledig op de schop neemt. De koopkracht van ons aanvullend pensioen loopt al jaren achteruit. Dat is geheel veroorzaakt doordat in 2007 werd overgeschakeld van een vaste rekenrente van 4 procent naar een marktrente die door manipulatie van de Europese Centrale Bank tot onder nul daalde. En niet – zoals voortdurend wordt beweerd – omdat pensioenfondsen onvoldoende geld in kas zouden hebben. Het saldo van de vrije kasstroom van de Nederlandse pensioenfondsen is sinds 2007 immers jaar op jaar positief geweest, waardoor het totale vermogen van alle pensioenfondsen met 266 euro miljard is gestegen.

Gezond

Let wel, dat staat los van gerealiseerde beleggingswinsten. Alle uitkeringen zijn gewoon betaald uit de dagelijkse kasstroom zonder ook maar één aandeel of obligatie te hoeven verkopen om geld vrij te maken voor de uitkeringen. Het Nederlandse pensioenstelsel is zo gezond als een vis.

Het bewijs dat de regering in een tunnelvi­sie terecht is gekomen wordt geleverd door het hardnekkig miskennen van de inbreng van deskundi­gen met een afwijkende mening

Arie van Alphen en Rob de Brouwer

Je zou verwachten dat de wetgever zijn fout zou erkennen en een meer acceptabele rekenrente zou kiezen waardoor indexatie van pensioenen weer mogelijk zou zijn. Maar neen: het pensioenstelsel moet aangepast worden aan de Haagse rekenmethodiek. We gaan naar een stelsel waarin we feitelijk deelnemen in een beleggingsfonds.

Het valt op den duur moeilijk te verdedigen dat deelname aan een collectieve pensioenregeling verplicht is als er feitelijk geen verschil is met particulier beleggen bij een commercieel beleggingsfonds. Het beginsel van intergenerationele solidariteit is in de WTP definitief overboord gezet, waarmee het sociale karakter van het pensioenstelsel is verdwenen. Het zal niet lang meer duren of de druk vanuit Brussel zal toenemen om de beleggingsmarkt voor pensioensparen open te stellen voor concurrentie. Wat is per slot van rekening nog het verschil tussen Brand New Day en het ABP?Rob de Brouwer (l) is pensioenadviseur Senioren Netwerk Nederland en Arie van Alphen is voorzitter van seniorenorganisatie KBO Gelderland. © privefoto

Ergerniswekkend

Het is ergerniswekkend dat in het totstandkomingsproces van de WTP vlakweg ontkend werd dat er alternatieven zijn om de problemen van het huidige pensioenstelsel op te lossen. In andere landen met een kapitaaldekkingsstelsel wordt wel een rekenrente gehanteerd op het niveau van het verwachte rendement. Het bewijs dat de regering in een tunnelvisie terecht is gekomen wordt geleverd door het hardnekkig miskennen van de inbreng van deskundigen met een afwijkende mening, zoals Bezemer, Bomhoff, Frijns, Mensonides, Van Praag en vele anderen.

De geloofwaar­dig­heid van de belangrijk­ste doelstel­ling van de pensioen­stel­sel­her­zie­ning – een koopkrach­ti­ger pensioen – werd volledig ondergra­ven

Arie van Alphen en Rob de Brouwer